menu

Agnete Brinch

Udstillinger – Det Nationalhistoriske Museum 2018

Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg slot - Danmarks portrætgalleri.

Særudstilling 13. oktober - 18. november 2018 KVINDER DER FORANDRER VERDEN.

Fredag den 12. oktober var der åbning og præsentation af bogen WOMEN WHO CHANGE THE WORLD.

Flere gange årligt arrangerer Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot en række særudstillinger, hvor danmarkshistorien, portrætgenren eller andre af museets områder bliver sat i relief og dermed oplevet i et nyt lys. Fredag den 12. oktober 2018 har jeg i samarbejde med Frederiksborg slot åbning på særudstillingen og bogudgivelse af bogen KVINDER DER FORANDRER VERDEN, med fokus på bl.a. portrætter af Johanne Louise Heiberg, Elisabeth Jerichau Baumann, Anna Ancher, Marie Krøyer, Karen Blixen. Flere af de portrætter der hænger på museet´s gallerier er brugt som udgangspunkt for mine tidligere værker. Det er mig en stor glæde, at mine portræt-abstraktioner - af historiske rollemodeller kommer til at hænge på 3. salen, hvor museet har samlet portrætter, historiemalerier og møbler fra det 20. og 21. århundrede. Rummene er enkle og udgør en tidssvarende baggrund for den moderne portrætkunst.

På Det Nationalhistoriske Museum hænger portrætter af konger og adelige, kunstnere, politikere og sportsudøvere under samme kobbertag.

Museets ældre samling omfatter primært portrætter af datidens elite: de kongelige og adelige, der havde råd til at lade sig portrættere. Efterhånden som de borgerliges politiske indflydelse tog til i løbet af 1600-tallet, blev det mere almindeligt, at også kunstnere, videnskabsfolk, militærpersoner og politikere blev portrætteret. Og i nyere tid er bl.a. sportsudøvere og skuespillere kommet til som modeller.

Langt de fleste portrætmalerier er originale værker udført af kendte kunstnere som f.eks. Karel van Mander, Jens Juel, Wilhelm Marstrand, P.S. Krøyer og Niels Strøbæk. Fotografisamlingen omfatter værker af bl.a. Rigmor Mydtskov, Henrik Saxgren, Per Morten Abrahamsen og Suste Bonnén.

 

 

 

 

 

 

Forside af kunstbogen - Women who change the world

Forside fra bogen WOMEN WHO CHANGE THE WORLD

 

get in touch